Take a fresh look at your lifestyle.

Zašto mora Zakon o Kosovu i Metohiji – DJB Suverenisti


Mnogo je halabuke sa svih strana o tome šta se desilo u Briselu, mnogo emocija, mnogo hiperbola i preuveličavanja sa svih strana. A treba nam hladna glava, racionalno razmišljanje i činjenice.

Ovo je tekst frnacusko-nemačkog, odnosno EU predloga. Morali bismo svi da se složimo da potpis Srbije na ovaj sporazum znači da Srbija prihvata da tretira prištinsku administraciju kao članicu UN-a, odnosno da bi svojim potpisom Srbija pratkično priznala prištinsku kvazi-državu. U njemu piše:

Član 2

Obe strane će se voditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onih o jednakosti suvereniteta svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i teritorijalnom integritetu, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, stranke će rešiti sve međusobne sporove isključivo mirnim sredstvima i suzdržati se od pretnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane će nastaviti da deluju polazeći od pretpostavke da ni jedna od njih ne može da predstavlja drugu u međunarodnoj sferi niti da deluje u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Ovo znači priznanje. Ne postoje dva načina da se ovo tumači.

To da sponzori prištinske kvazi države to žele, to smo znali i ranije.

Niko u ime Srbija ovo nije potpisao. Umesto vike i dreke, defetizma, padanja u očaj … zar ne bi bilo pametno da, kao ozbiljni ljudi, utvrdimo šta bi država Srbija trebalo da uradi?

Odgovor je u ovom tekstu:

Zašto mora Zakon o Kosovu i Metohiji – DJB Suverenisti

Dosta je bilo