Take a fresh look at your lifestyle.

Zahvaljujući Vođi koji je lično zamolio vetar da dune, Beograd i Vojvodina se više ne truju disanjem…


Narodna stranka – Zahvaljujući Vođi koji je lično zamolio vetar da dune, Beograd i Vojvodina se više ne truju disanjem. Čim se Bezgrešni vrati sa večere iz Brisel, na kojoj, On naravno, neće ništa okusiti, lično će zamoliti i kišu da padne na Staru planinu i ugasi požar. Šta bi mi bez tebe, o dragoceni?

Izvor: Sinisa Kovacevic