Take a fresh look at your lifestyle.

(VIDEO) Problem naše politike je što većina političara politiku razume kao prostor vlasti, a ne kao alatku razvoja…

Problem naše politike je što većina političara politiku razume kao prostor vlasti, a ne kao alatku razvoja.

„Novi ekonomski dogovor“ koji smo predstavili je za mene novi patriotizam! I danas trasiramo put za novu politiku u Srbiji.

#AJMOLJUDI da vratimo politiku u politiku!


Izvor: Boris Tadic

%d bloggers like this: