Take a fresh look at your lifestyle.

(VIDEO) Izjava menja sistem…


Politika – ,,Izjava je prekidanje hijerarhijske strukture moći i piramide koju mi sada imamo da odozgo na dole može da radi ko šta želi. Sa Izjavom takav sistem potpuno puca i zaustavlja se. Svako ko ovo ne potpiše želi da i dalje laže i vara građane.“
– Srđan Nogo, poslanik naroda


Izvor: Srđan Nogo