Take a fresh look at your lifestyle.

(VIDEO) Branko Dragaš i Veljko Milković: MOJE IZUME KORISTI SVET, A SRBIJA UVOZI…

Ugledni srpski naučnik i izumitelj VELJKO MILKOVIĆ, u razgovoru sa Brankom Dragašem, govori o svojim izumima i mašinama koje se uveliko primenjuju u Kini, Indiji, Indoneziji i drugim zemljama. Država Srbija i veliki državni kolektivi nisu za to zainteresovani, iako su uštede u potrošnji energije 80 – 90%. Moje se mašine baziraju na oscilacijama i stostruko su efikasnije od rotacionih mašina. Ovde se radi o novim mehaničkim efektima i što je veće opterećenje, to je manja potrošnja energije, kaže Veljko Milković, a za svoje samogrejne ekološke kuće je rekao da imaju uštedu energije od 85%.
Veljko Milković se bavi i drevnom istorijom, ima 50 kg artefakata i dokazuje da je Atlantida bila u Vojvodini i da je odavde krenula civilizacija.

* SLEDITE SVETLO I ŠIRITE ISTINU DALJE *
Ako želite da budete deo jedne nove, SVETLE Srbije, pridružite se Pokretu SVETLO i Kripto državi Srbija i ispunite pristupnicu na: www.pokretisvetlo.com

Izvor