Take a fresh look at your lifestyle.

(VIDEO) Biljić: Nezavisnost sudstva ne sme se “popravljati” narušavanjem načela narodne suverenosti…

Predloženim izmenama Ustava, a pod parolom nezavisnosti sudija od političkih uticaja, sudovi i sudije se izuzimaju od bilo kakve kontrole izabranih narodnih predstavnika i ostavljaju na vetrometini uticaja interesnih grupa i krupnog kapitala.Na ovaj način, narod koji je jedini vlastan da suvereno odlučuje o nosiocima vlasti, gubi deo svog suvereniteta, a nosioci suverenosti postaju samo oni građani koji su ujedno i nosioci sudijske funkcije. Niko ne spori da sudije moraju biti izuzete od političkog uticaja. Ovo se može rešiti, primera radi, neposrednim izborima za članove Visokog saveta sudstva ili na neki drugi način, ali nikako i ni pod kojim uslovima odvajanjem sudske vlasti od naroda i pravljenjem posebne grane vlasti koja narodu ne polaže nikakve račune.
Svedoci smo da i danas nevladin sektor i krupni kapital vrše značajan upliv u odlučivanje sudija. Poslednji takav primer je promena stava Vrhovnog kasacionog suda kod troškova obrade kredita, a na pritisak Američke privredne komore i stranih banaka. Nezavisnost sudija se može popraviti na mnogo načina, ali se ne sme popravljati narušavanjem načela narodne suverenosti. Razlog za promenu nikako ne sme biti to što tako nešto od nas traže stranci, već isključivo i jedino težnja da naše pravosuđe bude nezavisno i u službi naše države i našeg naroda. Menjanje ustava je ozbiljan posao i svaka odredba treba da bude u interesu narodne suverenosti, nezavisnosti sudija i očuvanja svih načela ustava.

Izvor

Mi smo nezavisni i nestranački info portal.

Podržite naš rad!

 

Like!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: