Take a fresh look at your lifestyle.

Svi ‘novi’, ‘moderni’, ‘mladi’ politički lideri koji dobijaju podršku u medijima u celom zapadnom svetu dolaze iz iste škole…

Svi „novi“, „moderni“, „mladi“ politički lideri koji dobijaju podršku u medijima u celom zapadnom svetu dolaze iz iste škole. Npr. skoro svi političari Švedske su prošli kroz Soroševe političke „akademije“.

Izvor: Saša Radulović