Take a fresh look at your lifestyle.

Pokret za preokret: SMANJENJE PRAGA NA REFERENDUMU KLJUČ ZA PRIZNANJE KOSOVA…


Pokret za preokret – SMANJENJE PRAGA NA REFERENDUMU KLJUČ ZA PRIZNANJE KOSOVA
Pokret za preokret se oštro protivi predlozima iz teksta  Nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi  kojom se ukida do sada važe…

Više na https://t.co/MxgYuAXxth

Izvor: Pokret za Preokret