Take a fresh look at your lifestyle.

Podrška radnicima FIAT-a: Država da zaštiti ljude, a ne samo investitore – NDMBGD


Srbija je danas društvo sa najvećim ekonomskim nejednakostima u Evropi i jedan od ključnih zadataka svake Vlade mora biti smanjivanje ovog jaza. Sigurna, bezbedna i dobro plaćena radna mesta moraju biti prioritet, a ne samo zarada investitora. Vlast mora da uradi sve kako bi se obezbedila zaštita javnog interesa, odnosno moramo smeniti ovakvu vlast kako bismo omogućili kvalitetan život naših građana.

Podrška radnicima FIAT-a: Država da zaštiti ljude, a ne samo investitore

Izvor: Ne davimo Beograd

%d bloggers like this: