Take a fresh look at your lifestyle.

Milenković Kerković: Marketinški ciljevi Nacrta Zakona o istopolnim zajednicama – politički interesi umesto zaštite ljudskih prava

Ni ljudska, a ni manjinska prava, a ponajmanje društveni dijalog nisu ratio legis ovih zakonskih nacrta, već je to stvaranje novih razdora u već duboko podeljenom srpskom društvu‼

Prof. dr Tamara Milenković Kerković: Marketinški ciljevi Nacrta Zakona o istopolnim zajednicama – politički interesi umesto zaštite ljud
Nametanje od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a bez javne rasprave i bez debate na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, Nacrta Zakona o istopolnim zajednicama i druga dva zakona (Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o rodnoj ravnopravnosti) kojima bi, po rečima predlagača, trebalo da se istopolnim patnerima obezbede ljudske slobode i prava, ima pre svega marketinške i ciljeve političke manipulacije, tipične za režim SNS-a.

Ni ljudska, a ni manjinska prava, a ponajmanje društveni dijalog nisu ratio legis ovih zakonskih nacrta, već je to stvaranje novih razdora u već duboko podeljenom srpskom društvu, skretanje pažnje sa najnovijih afera i unutarstranačkih sukoba vladajućeg SNS kartela, kao i implantacija u pravni sistem novog pravnog instituta – istopolne zajednice – kao pravne maske za brak partnera istog pola. Cilj ove zakonske inicijativom je obezbeđenje posebne zaštite države, pre svega ekonomske, zajednici istopolnih partnera, koju po Ustavu Republike Srbije i prema pozitivnom srpskom zakonodavstvu uživa samo porodica.

Predlagač ovih pravnih akata je aktuelna ministarka Gordana Čomić, žena koja je prešla politički Rubikon i jedan je od simbola simbioze bivše i sadašnje vlasti. Njena je uloga da u Skupštini bez opozicije, ovim zakonskim inicijativama obezbedi privid legitimiteta, koji ova akta nemaju, jer ih njihov pravi predlagač, Srpska napredna stranka, nikada u svom predizbornom programu nije imao. Ova svojevrsna „kukavičja jaja“ ministarke Čomić, treba da i pred glasačima SNS stvore sliku da ih predlaže kadar bivšeg režima, a da, ukoliko se bude pokazalo da je reakcija javnosti negativna, predsednik države može u finalu da odigra još jednu ulogu, ovoga puta, ulogu čuvara tradicionalne porodice i predloži povlačenje ovih predloga.

I drugi cilj – polarizacija stavova po pitanju usvajanja ovih zakona – već je na putu na putu svog ostvarenja i pored činjenice da je raspoloženje većine građana u Srbiji protiv zakonskog uređenja ovakvih zajednica. Potpisnici Peticije protiv usvajanja tri zakona (Nacrt Zakona o istopolnim partnerstvima,) tzv. „Apel 212“ izazvali su kontrareakciju potpisnika Peticije za usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama, čiji se broj potpisnika svakim danom uvećava. Ova svojevrsna „borba peticijama i spiskovima“ kao i stavovi izraženi u potonjoj – da se ljudima istog pola moraju priznati pravo na ljubav i zajednički život – treba da zagluše snagu, pre svega, pravnih argumenata protivnika promptnog uvođenja instituta istopolne zajednice u srpski pravni sistem.

Trenutno se u delu javnog mnjenja inicijativa potpisnika „Apela 212“ pokušava da predstavi kao homofobno i anticivilizacijsko protivljenje njegovih potpisnika pravu pripadnika LGBT na ljubav, na zajednički život, na nasleđivanje i čitav korpus ličnih i imovinskih i drugih prava, a koja imaju i sve druge heteroseksualne osobe. To jednostavno nije tačno.

Ni jednom rečju se u „Apelu 212“ ne spore prava partnera istog pola ni na zajednički život, na uzajamnu ljubav, kao što se ne dovode u pitanje nasledna i druga imovinska ili lična prava ljudima drugačije seksualne orijentacije. To im se niti sme, niti se po pozitivnom pravu, ta prava mogu i smeju uskraćivati. Međutim, nametanje ovih zakonskih rešenja je kontraproduktivno i neće istopolnim partnerima obezbediti ono što im je u društvu najpotrebnije, a to je uključenost i prihvatanje od strane javnog mnenja. Duboko podeljenom srpskom društvu potreban je dijalog, potrebni su argumenti i potrebno je utvrditi šta građani Srbije misle o uvođenju nove forme braka i porodice. U društvu naraslih društvenih tenzija, sa autokratskim modelom vladavine, ukinutim brojnim slobodama i ljudskim pravima, u društvu sa pregaženim institucijama i ukinutom vladavinom prava a bez distribucije pravde, najveći gubitnici donošenja ovakvih zakona i posebno načina na koji se oni donose upravo su pripadnici LGBT populacije.

Sva ova osetljiva i složena pitanja zahtevaju društveni dijalog, a ne nametanje, borbu argumenata umesto pristrasnosti i pojedinačnih interesa, a svi ljudi drugačije seksualne orijentacije u Srbiji zaslužuju daleko iskrenije i moralnije predlagače zakona kojima će njihova prava biti utemeljena tako da im u srpskom društvu omoguće prihvaćenost i istinsku pravnu i faktičku zaštitu. To u današnjoj Srbiji pod režimom SNS-a nije ostvarivo.

prof. dr Tamara Milenković Kerković
Potpredsednik Dveri

Izvor: Srpski pokret DVERI

Podržite nas. Lajkujte našu Facebook stranicu

 

Like!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com