Take a fresh look at your lifestyle.

MHE povezane s Vučićevim kumom za deset godina dobile 23 miliona evra

Država je prošle godine dala oko 30 miliona evra za struju iz malih hidroelektrana. Ponovo je naviše isplaćeno EPS-u i firmama povezanim sa Nikolom Petrovićem.

Deset malih hidroelektrana koje se povezuju sa Nikolom Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića, su tokom prošle godine prodale državi struju za oko 2,9 miliona evra, piše CINS.

Skoro polovinu tog prihoda obezbedila je MHE Rekovići, koja se nalazi na reci Lim kod Priboja.

Od ostalih MHE koje se dovode u vezu sa Petrovićem, najviše je prihodovala MHE Županj sa reke Jošanice, kojoj je isplaćeno skoro 423 hiljade evra.

Na reci Vlasini u opštini Crna Trava nalaze se i Tegošnica, Gornje Gare 1 i 2 i Donje Gare 1, 2 i 3, male hidroelektrane u kojima predsednikov kum ima udeo vlasništva. U blizini Vlasine, na njenim pritokama, nalaze se i preostale dve MHE koje se povezuju sa Petrovićem i to Livađe i Jabukovik.

Sedam od deset pomenutih MHE su u vlasništvu firme Eco Energo Group (EEG). Sredinom septembra prošle godine Petrović je povećao udeo vlasništva u ovoj firmi – ranije je imao oko 45%, a sada 75% udela.

Da bi podstakla investitore da ulažu u obnovljive izvore energije, država već deceniju otkupljuje struju iz njih po cenama višim od tržišnih.

Za tih deset godina male hidroelektrane u kojima udeo vlasništva ima Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, su od države dobile oko 23,4 miliona evra.

Milioni i ostalima

Pored predsednikovog kuma jedan od najvećih proizvođača struje u malim hidroelektranama je Elektroprivreda Srbije (EPS). Država je ovom javnom preduzeću prošle godine za struju iz tri male hidroelektrane – Međuvršja, Ovčar Banje i Radaljske Banje – isplatila oko 3,5 miliona evra.

Izveštaj EPS-a pokazuje da je tokom 2022. godine vlasnicima 135 malih hidroelektrana isplaćeno iz budžeta oko 30,5 miliona evra.

Još jedna mala hidroelektrana koja je tokom 2022. godine od države dobila više od 1,4 miliona evra je MHE Samokovska reka 1. Ona se nalazi na Kopaoniku, a njen većinski vlasnik je Veljko Perić. U poređenju sa prošlom godinom ova MHE beleži rast u prihodu od skoro pola miliona evra.

Preko 1,2 miliona evra zaradilo je i pet elektrana u kojima vlasništvo ima firma Credo iz Vranja, čiji su vlasnici Goran Savić i Dragan Stojmenović.

Nešto više od milion evra ukupno su dobile i male hidroelektrane Lanište i Porečje u vlasništvu Branislava Pešića.

Pored malih hidroelektrana država otkupljuje struju i od firmi koje za proizvodnju struju koriste solarnu energiju, energiju iz biomase, vetra, prirodnog gasa i drugo. Za struju proizvedenu na taj način iz budžeta je tokom 2022. godine izdvojeno skoro 159 miliona evra.

Izvor: Srbin Info