Take a fresh look at your lifestyle.

M. Ković, M. Đurković, A. Raković: Da li je neiskorenjivo rusofilstvo Srba razlog što Zapad forsira albanski faktor…


Demokratska stranka Srbije – Po mišljenju istoričara Miloša Kovića prelomni trenutak novog iščitavanja značaja Kosova i Metohije, odnosno Stare Srbije bio je Berlinski kongres 1878. Tome u prilog govore pisma koja Bendžaminu Dizraeliju i Otu fon Bizmarku u vreme održavanja kongresa stižu iz Prizrena i Skadra.

„Prizrensko pismo uputili su muslimani tražeći autonomiju, a skadarsko katolici zahtevajući nezavisnost od Osmanskog carstva. Ova pitanja nisu inspirisale velike sile. Tek kasnije Dizraeli piše kraljici da bi možda trebalo razmisliti o tome da Albanci, kao narod čija je većina antiruski orijentisana, postanu oslonac Velike Britanije na Balkanu.

M. Ković, M. Đurković, A. Raković: Da li je neiskorenjivo rusofilstvo Srba razlog što Zapad forsira albanski faktor

Ne treba ishitrenim simetrijama sa svetogorskim rešenjem davati argumente albanskim separatistima, upozorio Aleksandar Raković…

Izvor: dr Miloš Ković