Take a fresh look at your lifestyle.

Kostić: Dveri pozdravljaju potpisivanje sporazuma ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije

Za našu budućnost je neophodno da pravimo partnerstva i mimo Evropske unije, jer upravo Ruska Federacija i druge zemlje sveta ne uslovljavaju našu zemlju sa političkim i ekonomskim sankcijama, ako se slepo ne pridržavamo njihovih diktata i preporuka.

Kostić: Dveri pozdravljaju potpisivanje sporazuma ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije | Srpski pokret Dveri

Izvor: Srpski pokret DVERI

%d bloggers like this: