Take a fresh look at your lifestyle.

Ko je prošle godine imao rak, pa dobio grip i umro – brojali su ga kao da je umro od raka. Ko ove godine ima rak, pa dobije koronu i umre – broje ga kao da je umro od korone…


Dosta je bilo – Konačno da neko ovo prenese.

Pojednostavljeno: ko je prošle godine imao rak, pa dobio grip i umro – brojali su ga kao da je umro od raka. Ko ove godine ima rak, pa dobije koronu i umre – broje ga kao da je umro od korone.

Prestanite da plašite ljude italijanskim scenarijom!

Izvor: Branka Stamenkovic