Take a fresh look at your lifestyle.

Kako je sporna četvrtina b. mesta samo za beogradske, ali ne i za parlamentarne i predsedničke izbore?…


Kako je moguće da je u Beogradu sporna četvrtina biračkih mesta i to samo za beogradske izbore, ali ne i za parlamentarne i predsedničke, a da u ostatku Srbije nije sporno nijedno biračko mesto?

EU kroji vlast u Srbiji na svim nivoima pa i u Beogradu. Da može da se menja, ali da politika ostane ista. Sve ostalo je tehnika.

Suverenizam, volja birača, šta je to? Potrošaču nije bitna. Ne maže se na lebac. Ali bi čoveku i narodu morala biti. Jer to je pitanje slobode. A bez slobode, čovek nije čovek. Pre je bio rob, a u današnje vreme je potrošač.


Dosta je bilo