Take a fresh look at your lifestyle.

Jugoslav Kiprijanović u odgovoru Aleksandru Mirkoviću: Vašem šefu i vama nije stalo ni do vaše dece, već samo do vlasti…


Srpski pokret DVERI – Izložiti Boška Obradovića i sve članove Dveri ovakvoj satanizaciji bez ikakve umešanosti u slučaj, a pri tom izložiti sopstveno dete, ujedno i dete svog kolege da sluša na svim medijima o objavi Vukadinovića, dovoljan su razlog da se posumnja u postojanje nekih poremećaja… 

Biće vas sve jednom sramota, samo se pribojavam da će biti kasno!

Jugoslav Kiprijanović u odgovoru Aleksandru Mirkoviću: Vašem šefu i vama nije stalo ni do vaše dece, već samo do vlasti – Dveri

Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na mene. Mnogi govore za dušu moju: nema mu pomoći od Boga. Ali Ti si, Gospode, štit koji me zakla….

Izvor: Srpski pokret DVERI