Take a fresh look at your lifestyle.

Jeremić: Osnovni zadatak Narodne stranke je vraćanje morala u politiku…


Narodna stranka – „Politika i etika su danas u Srbiji duboko zavađene. Svaki pristup ozdravljenju društva suštinski mora da se zasniva na povratku morala u politiku. To je ono na čemu je nastala Narodna stranka i ono za šta ćemo se zalagati u godinama koje su pred nama“

Jeremić: Osnovni zadatak Narodne stranke je vraćanje morala u politiku

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je glavno ideološko opredeljenje te stranke vraćanje morala u javni život i politiku i da će opozicija bojk…

Izvor: Narodna stranka