Take a fresh look at your lifestyle.

Izmene Krivičnog zakonika Srbije 2019. godine potreba ili hir – pravo ili sila ? (1. deo)…


Srpski pokret DVERI – Česte izmene u krivičnom materijalnom i procesnom pravu ukazuju na nesigurnost zakonodavca, na želju za arbitrarnošću ili uticaj određenog establišmenta zarad ostvarenja svojih interesa.

Mihailo Lakčević, advokat

Izmene Krivičnog zakonika Srbije 2019. godine potreba ili hir – pravo ili sila ? (1. deo) – Dveri

Vreme za čitanje: 4 minutaInkriminisanja određenih delatnosti i pojava kao i zabrane koje ih prate, vrše se preko pozitivnog prava jedne zemlje. Uloga pozitivnog prava dolazi d….

Izvor: Srpski pokret DVERI

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com