Take a fresh look at your lifestyle.

Intelektualna elita je saučesnik u propadanju našeg društva

I sam sam ušao u politiku zbog životne sredine. Želja mi je da pomognem da se ovaj neobičan problem reši, i da se njegovim rešavanjem sa retoričkog i deklarativnog principa pređe na princip konkretnog delovanja.

prof. dr Branimir Jovančićević, potpredsednik Demokratske stranke

Intelektualna elita je saučesnik u propadanju našeg društva

Izvor: Demokratska stranka

%d bloggers like this: