Take a fresh look at your lifestyle.

Građani Srbije donatori nabavke rashodovanog oružja…


Demokratska stranka – Analizirajući izdvajanja za naoružanje, general Sreto Malinović je u razgovoru sa novinarima ukazao da se spinovanjem i namernim isticanjem pojedinih aspekata prikriva najveći problem Vojske, a to je nezaustavljiv odlazak ljudi

Građani Srbije donatori nabavke rashodovanog oružja

Analizirajući izdvajanja za naoružanje, general Sreto Malinović je u razgovoru sa novinarima ukazao da se spinovanjem i namernim isticanjem pojedinih aspekata prikri…

Izvor: Demokratska stranka