Take a fresh look at your lifestyle.

Građani Bora prijavljuju da su u RTB već dovedeni osuđeni zatvorenici iz Kine koji rade teške i opasne poslove…


Dosta je bilo – Građani Bora prijavljuju da su u RTB već dovedeni osuđeni zatvorenici iz Kine koji rade teške i opasne poslove. DJB ispituje ovu tvrdnju. Da li su to ti turisti?

Izvor: Saša Radulović