Take a fresh look at your lifestyle.

(FOTO) SzS: Sa građanima branimo Stari savski most. Ili si Vesić ili si Zarić… mi dilemu nemamo…


Savez za Srbiju – Sa građanima branimo Stari savski most.

Ili si Vesić ili si Zarić… mi dilemu nemamo.

Izvor: Savez za Srbiju