Take a fresh look at your lifestyle.

(FOTO) Radulović: Govore da je naš mentalitet razlog za loš život. Kako onda naš čovek funkcioniše kada ode u Nemačku?…


Dosta je bilo – Saša Radulović: Imamo potpuno iskrivljen sistem – dobar za lupeže, a loš za sve ostale. Govore da je naš mentalitet razlog za loš život. Kako onda naš čovek funkcioniše kada ode u Nemačku?
Srbiju nećemo promeniti zamenom loših za bolje građane, već sistemom koji funkcioniše.

Izvor: Dosta je bilo