Take a fresh look at your lifestyle.

(FOTO) Nova: Primer sramnog odnosa i bahatosti aktuelnog režima prema kulturi, istoriji i baštini našeg Zrenjanina…


Nova stranka – Primer sramnog odnosa i bahatosti aktuelnog režima prema kulturi, istoriji i baštini našeg Zrenjanina, gde kuća Aleksandra Sandića, književnika i pisara Vuka Karadžića, stoji u vidno ruiniranom stanju.
Izvor: Nova stranka