Take a fresh look at your lifestyle.

(FOTO) Aleksić: Imamo priliku da izgradimo institucije i uložimo u lekare, profesore, mlade, penzionere, poljoprivrednike…

Imamo priliku da izgradimo institucije i uložimo u lekare, profesore, mlade, penzionere, poljoprivrednike…

Imamo priliku da oteramo Rio Tinto iz Srbije i da zabranimo uništavanje naše zemlje i pretvaranje u koloniju.

Trećeg aprila broj pet!


Narodna stranka

%d bloggers like this: