Take a fresh look at your lifestyle.

Emisija koju vodi Olivera Jovićević, postoji isključivo da Olivera Jovićević ne bi radila za 150 eura na sat, na poziv…


Pokret slobodnih građana – Emisija koju vodi Olivera Jovićević, postoji isključivo da Olivera Jovićević ne bi radila za 150 eura na sat, na poziv. Ali i to će se promeniti. Pored legalizacije marihuane, PSG će se boriti za legalizaciju prostitucije i onda će mnoge redakcije biti ostavljene novinarima.

Izvor: Sadick Whistler