Take a fresh look at your lifestyle.

Dveri: Podrška dolasku Srba sa KiM i protestu ispred Predsedništva na Sretenje

Pozivamo pristalice Srpskog pokreta Dveri i sve druge patriotski orijentisane Beograđane da dostojno dočekamo našu braću i sestre koji dolaze sa KiM i pružimo im podršku u njihovim opravdanim zahtevima da ostanu da žive u državi Srbiji a ne da — po francusko-nemačkom sporazumu — postanu dijaspora u nezavisnom Kosovu‼

Dveri: Podrška dolasku Srba sa KiM i protestu ispred Predsedništva na Sretenje | Srpski pokret Dveri

Izvor: Srpski pokret DVERI