Take a fresh look at your lifestyle.

Dveri: Kriminalni krugovi 13 – Ko štiti kriminal u vrhu MUP-a Srbije?…


Srpski pokret DVERI – U svakoj državi na svetu organizovani kriminal i korupcija mogu da funkcionišu, rastu i razvijaju se samo ako imaju političku zaštitu i svoje ljude u redovima policije!

Kriminalni krugovi 13 – Ko štiti kriminal u vrhu MUP-a Srbije? – Dveri

U pripremi za štampu je nova knjiga Boška Obradovića – Kriminalni krugovi: Bela knjiga o kriminalu i korupciji u vrhu MUP-a Srbije i aktuelne vlasti SN….

Izvor: Srpski pokret DVERI