Take a fresh look at your lifestyle.

DS: Žene u Srbiji traže promene iz korena


U obavezi smo – prema ženama koje su nam svojom hrabrošću omogućile da budemo tu gde smo danas, prema sebi, našim majkama, sestrama, ćerkama – da nastavimo borbu, da budemo glasne, da se izborimo za bolje uslove rada i bolji položaj u društvu. U obavezi smo da budemo istrajne i, pre svega, solidarne i da zahtevamo promenu iz korena!

Žene u Srbiji traže promene iz korena

Izvor: Demokratska stranka

%d bloggers like this: