Take a fresh look at your lifestyle.

Dosta je bilo: Sve odluke falsifikovane skupštine biće ništavne…

📢 Nakon što je falsifikovala zapisnike na izborima 21. juna, vlast je danas istrajala u svojoj nameri da konstituiše falsifikovanu skupštinu sa falsifikovanim poslanicima. Sve odluke takve skupštine biće ništavne i u budućnosti pravno poništene.

Osnovni pravni postulat je: Pravo ne može nastati na nepravu. Vlast je falsifikovala zapisnike sa biračkih mesta. To je krivično delo.

Danas nije konstituisan nov saziv Narodne Skuptšine, već je konstituisana prva falsifikovana skupština u istoriji Srbije.

☝️Sve odluke takve falsifikovane skupštine su pravno ništave.

Sve odluke falsifikovane skupštine biće ništavne – Dosta je bilo

Nakon što je falsifikovala zapisnike na izborima 21. juna, vlast je danas istrajala u svojoj nameri da konstituiše falsifikovanu skupštinu sa falsifikovanim poslan…

Izvor: Dosta je bilo

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com