Take a fresh look at your lifestyle.

Dosta je bilo: Država proćerdala pola milijarde evra namenjenih zaštiti životne sredine…


Dosta je bilo – Sve manje novca se planira da se uloži u životnu sredinu. Novac od ekoloških naknada se raspoređuje za druge svrhe namerno i sistematski, još u fazi planiranja. To se dešava svake godine, u oko 80% lokalnih samouprava.

Sve više opština i gradova ukida svoj Fond za zaštitu životne sredine, uz objašnjenje da naknade više nisu namenske. U 2019. godini Fond je ukinulo ukupno 22 lokalne samouprave.

Najviše nenamenski potrošenog novca imaju one lokalne samouprave koje imaju i najviše prihode od naknada, dakle, koje imaju najviše zagađivača. Umesto da troše novac na saniranje posledica zagađenja, one ga troše u druge svrhe.

Država proćerdala pola milijarde evra namenjenih zaštiti životne sredine – Dosta je bilo

O zaštiti životne sredine se u Srbiji govori samo u vreme ozbiljnih i svima vidljivih problema, kao što je problem ogromnog zagađenja vazduha u celoj Srbiji, ili očigl….

Izvor: Dosta je bilo

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com