Take a fresh look at your lifestyle.

Dobrica Veselinović: Naša snaga je podrška koju nam je dalo 100.000 Beograđana


„Naše viđenje politike podrazumeva da nijedan čovek ne donosi sam odluke koje se tiču svih građana. Dogovore iza zatvorenih vrata treba zameniti demokratskim procesima odlučivanja u institucijama. Zato je naša dužnost da oslobodimo institucije u Srbiji i omogućimo im da na demokratski, transparentan način rade svoj posao. Samo tako ćemo vratiti poverenje građana u zajedničke institucije. Poverenje građana je bitno da bismo zajedno mogli da radimo i odlučujemo kako da dobro živimo.” – Dobrica Veselinović – za gradonačelnika

Dobrica Veselinović: Naša snaga je podrška koju nam je dalo 100.000 Beograđana

Izvor: Ne davimo Beograd

%d bloggers like this: