Take a fresh look at your lifestyle.

Да ли оброзовање треба да буде профитабилно?


Odluka gradskih vlasti u Nišu da se formiraju radne grupe koje bi trebalo da sagledaju da li je isplativo postojanje i poslovanje Narodnog univerziteta, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih, Dečijeg odmarališta “Divljana” i Dečijeg kulturnog centra u Nišu, kao i da predlože mere za bolju efikasnost u radu istih, u samom začetku pokazuje poguban odnos vlasti prema nekim od gradskih ustanova i institucija i očigledno nameće ideju njihovog gašenja ili spajanja u tvorevine koje tek nemaju šanse za opstanak i kvalitetan rad.

Да ли оброзовање треба да буде профитабилно?

Izvor: Demokratska stranka

%d bloggers like this: