Take a fresh look at your lifestyle.

Da li da je ovo normalno?…


Narodna stranka – Moja sestra, psiholog, pita ženu mučenu godinama, muž ju je tukao na sto načina, najčesće namota njenu dugu kosu oko ruke a koju je policija nakon bolnice dovela u Centar za socijalni rad, zasto je to trpela, nesrecnica joj kaže, mislila sam da je to normalno.
Da li da je ovo normalno

Izvor: Sinisa Kovacevic