Take a fresh look at your lifestyle.

Boško Obradović: Rusija strateški partner, ne uvoditi sankcije

Verujem da većina narodnih poslanika misli isto kao mi i pozivamo ih da podrže da se ova tačka dnevnog reda nađe na zasedanju i da se ova Rezolucija usvoji jer nakon usvajanja više niko, na bilo kom nivou državnog rukovodstva, neće moći da uvodi jednostrane sankcije bilo kojoj međunarodno priznatoj državi‼

Boško Obradović: Rusija strateški partner, ne uvoditi sankcije! | Srpski pokret Dveri

Izvor: Srpski pokret DVERI

%d bloggers like this: