Take a fresh look at your lifestyle.

Boško Obradović: Naučio sam lekciju, od sad samo nenasilni protest…


Srpski pokret DVERI – Ne doživljavam sebe kao lidera opozicije a Srpski pokret Dveri vidim kao faktor jedinstva u budućnosti. Ne smemo dozvoliti da ikada budemo faktor podele već da budemo konstruktivan faktor jedinstva i saradnje na srpskoj političkoj sceni i to će biti moja uloga i misija.

Boško Obradović: Naučio sam lekciju, od sad samo nenasilni protest – Dveri

Onoga trenutka kada ono što radite nanosi bol ili možda zdravstveni problem ili bilo koji drugi vašim najbližima, onda nemate pravo da nastavite da ….

Izvor: Srpski pokret DVERI