Take a fresh look at your lifestyle.

Ako učestvuješ na lažnim izborima, nisi “Metla 2020”, već “Pertla 2020”…


Demokratska stranka – Ako učestvuješ na lažnim izborima, nisi “Metla 2020”, već “Pertla 2020”…

Izvor: Bojan Pajtić